Úvod Info o mítingu Resumé 2017
Štyri súťažné poldne, 7 krajín, 57 klubov (41 SVK, 16 zahraničných), 608 súťažiacich, 2832 štartov, 276 medailí, diplomov a cien a 2 prekonané rekordy mítingu.
To je v skratke štatistika jedného z najvýznamnejších medzinárodných plaveckých mítingov na Slovensku, ktorého skvelú atmosféru mohli zažiť počas tohto víkendu (17. - 19. marec 2017) športovci a realizačné tímy z Maďarska, Česka, Slovinska, Estónska, Chorvátska, Srbska a Slovenska.
 
XVI. ročník bol negatívne poznačený vyradením nášho mítingu z dôvodu „nekorektnosti“ rozmerov bazéna z kalendára medzinárodných plaveckých organizácií FINA a LEN, čo sa prejavilo neúčasťou plavcov európskej a svetovej úrovne, ktorí sa Jarnej ceny pravidelne zúčastňovali a nemohli si tak plniť limity na svetové podujatia! Napriek tomu sa môže Jarná cena popýšiť nielen rekordným počtom zúčastnených klubov (57), ale aj počtom pretekárov (608)! Veľmi nás potešili pozitívne reakcie a slová uznania zo strany trénerov aj pretekárov. Aj preto môžeme hodnotiť XVI. ročník Jarnej ceny Žiliny za jeden z najúspešnejších a organizačne najlepšie zvládnutých v jeho histórii. 
 
Výraznou mierou sa o to pričinili a naše poďakovanie patri mestu Žilina, MKP v Žiline, partnerom JCŽ, ako aj celému rozhodcovskému zboru. S ich podporou dokázal Klub plaveckých športov Nereus vytvoriť optimálne podmienky na realizáciu tohto úspešného športového projektu.
 
Už dnes sa tešíme, čo nám prinesie XVII. ročník JCŽ 2018.
 

Partneri podujatia

Partneri podujatia